پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

تقویم  برگزاری پنجمین نمایشگاه استانی اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال 1398

ردیف

نام واحد استانی

زمان برگزاری نمایشگاه

1

آذربایجان غربی

14 تا 17 مهر برگزار شد

2

چهارمحال و بختیاری

18 تا 22 آبان برگزار شد

3

کرمان

21 تا 23 آبان برگزار شد

4

زنجان

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

5

لرستان

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

6

سمنان

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

7

کرمانشاه

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

8

مرکزی

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

9

ایلام

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

10

خراسان رضوی

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

11

خراسان جنوبی

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

12

آذربایجان شرقی

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

13

اصفهان

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

14

فارس

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

15

کردستان

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

16

قزوین

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

17

البرز

16 لغایت 18 آذر 1398

18

سیستان و بلوچستان

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

19

کهگیلویه و بویر احمد

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

20

مازندران

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

21

یزد

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

22

همدان

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

23

هرمزگان

همزمان با هفته پژوهش و فناوری استان

24

تهران غرب

9 تا 11 بهمن

 

پیوست: دستورالعمل اجرایی پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استانی دانشگاه

کلید واژه ها: نمایشگاه اشتغالپنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینیپنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردیسال رونق تولید

تعداد بازدید:۲۶۷