تفاهم نامه‌ها و قراردادها

 

فهرست تفاهم نامه‌­های منعقده سازمان مرکزی و واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی
با سایر نهادها، دستگاه‌­ها و بخش‌­های اجرایی

ردیف

طرف اول تفاهم نامه

طرف دوم  تفاهم نامه

موضوع تفاهم نامه

مدت
تفاهم نامه

سال انعقاد
تفاهم نامه

1

دانشگاه جامع علمی کاربردی

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‎ها (سمت)

تدوین کتب درسی و  نشر الکترونیک

پنج سال

1394

2

دانشگاه جامع علمی کاربردی

بنیاد ملی نخبگان

شناسایی اختراعات برگزیده و حمایت از آنها

یک سال

1393

3

دانشگاه جامع علمی کاربردی

سازمان ثبت احوال کشور

بهره برداری از ساناته استعلام الکترونیکی هویت ملی ثبت احوال

سه سال

1395

4

دانشگاه جامع علمی کاربردی

بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور

بسط و توسعه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و خدماتی به منظور تامین نیازهای متقابل  سازمان و دانشگاه

دو سال

1396

5

دانشگاه جامع علمی کاربردی

وزارت آموزش و پرورش

همکاری در تربیت نیروی ماهر و هدایت تحصیلی دانش آموزان

جهار سال

1394

6

دانشگاه جامع علمی کاربردی

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

همکاری در تایید علمی اختراعات، کارورزی، تجاری سازی و انجام طرح­‌های پژوهشی

دو سال

1396

7

دانشگاه جامع علمی کاربردی

سازمان حراست کل کشور

رفع نیازهای علمی، تخصصی و مهارتی حوزه‌­های شغلی فعال و قابل توسعه طرفین در راستای کمک به گسترش اشتغال دانش محور و توسعه کارآفرینی

دو سال

1395

8

دانشگاه جامع علمی کاربردی

بنیاد شهید و امور ایثارگران

تبادل اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر

دو سال

1395

9

دانشگاه جامع علمی کاربردی

بنیاد دانشنامه نگاری ایران

تدوین دانشنامه آموزش‌­های علمی کاربردی

دو سال

1396

10

دانشگاه جامع علمی کاربردی

اتاق اصناف

رفع نیازهای علمی، تخصصی و مهارتی حوزه های شغلی فعال

سه سال

1394

11

دانشگاه جامع علمی کاربردی

بانک تجارت

تهیه و تدوین عناوین و نیازهای آموزشی و مشاوره ای و پژوهشی مورد نیاز

سه سال

1394

12

دانشگاه جامع علمی کاربردی

سازمان مدیریت صنعتی

کمک به گسترش اشتغال دانش محور و توسعه کارآفرینی

پنج سال

1394

13

دانشگاه جامع علمی کاربردی

جامعه گیاه درمانی کشور

همکاری طرفین در زمینه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی در ابعاد مهارتی

پنج سال

1394

14

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه سلیمانیه عراق

همکاری­های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره‌­های مشترک

پنج سال

2016

15

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه عراق

همکاری‌­های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره‌­های مشترک

پنج سال

2016

16

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه نفت ماد عراق

همکاری­‌های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره‌­های مشترک

پنج سال

2016

17

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامعه المصطفی

همکاری­‌های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره­‌های مشترک

دو سال

1394

18

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه آرداهان ترکیه

همکاری‌­های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره­‌های مشترک

پنج سال

2015

19

دانشگاه جامع علمی کاربردی

وزارت علوم افغانستان

همکاری‌­های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره‌­های مشترک

پنج سال

2016

20

دانشگاه جامع علمی کاربردی

اتحادیه دانشگاه­‌های قفقاز

همکاری‌­های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره‌­های مشترک

پنج سال

2016

21

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه التفنیه الوسطی

همکاری‌­های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره‌­های مشترک

پنج سال

2016

22

دانشگاه جامع علمی کاربردی

اتحادیه دانشگاه‌ها iau

همکاری­‌های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره‌­های مشترک

پنج سال

2016

23

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه ازمیر ترکیه

همکاری‌­های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره­‌های مشترک

پنج سال

2016

24

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه اژه ترکیه

همکاری­‌های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره‌­های مشترک

پنج سال

2016

25

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه شیامین چین

همکاری­‌های آموزشی، تحقیقاتی و مهارتی برای مشارکت اساتید و محققان و برگزاری دوره‌­های مشترک

پنج سال

2016

26

واحد استانی اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی

استفاده از ظرفیت­‌های آموزشی طرفین و اجرای طرح­‌های پژوهشی

چهار سال

1396

27

واحد استانی اردبیل

فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی اردبیل

تربیت نیروی انسانی متخصص، همکاری پژوهشی و تحقیقاتی

دو سال

1394

28

واحد استانی اردبیل

شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل

همکاری مشترک برای آموزش شاغلان صتایع کوچک و متوسط

سه سال

1396

29

دانشگاه جامع علمی کاربردی

آموزش و پرورش اردبیل

همکاری در تربیت نیروی انسانی ماهر کشور

چهار سال

1395

30

واحد استانی اردبیل

استانداری اردبیل

نیازسنجی توسط دانشگاه برای شناساندن نیازهای مهارتی استان

سه سال

1396

31

واحد استانی اردبیل

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اردبیل

اجرای طر‌ح­‌های پژوهشی و تدوین و برگزاری دوره‌­های تک پودمان

پنج سال

1396

32

واحد استانی اردبیل

شرکت عمران و بهسازی شهری اردبیل

همکاری مطالعاتی، آموزشی و پژوهش‌­های کاربردی

سه سال

1393

33

واحد استانی اردبیل

شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ارتباط موثر صنعت با دانشگاه و توسعه صنعت برق

سه سال

1392

34

واحد استانی اردبیل

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل

همکاری در برگزاری المپیادها و راه اندازی رشته­‌های مهارتی

سه سال

1389

35

واحد استانی البرز

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با واحد استانی البرز

طرح­‌های اختراع و پژوهشی

سه سال

1396

36

واحد استانی آذربایجان شرقی

آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

تعامل مشترک جهت توسعه آموزش‌­های علمی کاربردی

دو سال

1396

37

واحد استانی آذربایجان شرقی

دانشگاه صنعتی سهند

ارتقای سطح مهارتی دانشجویان

دو سال

1396

38

دانشگاه جامع علمی کاربردی

منطقه آزاد تجاری چابهار

توسه و تقویت آموزش‌­های علمی کاربردی در منطقه آزاد چابهار

سه سال

1396

39

دانشگاه جامع علمی کاربردی

منطقه ویژه سیرجان

توسه و تقویت آموزش­‌های علمی کاربردی در منطقه آزاد سیرجان

سه سال

1396

40

دانشگاه جامع علمی کاربردی

منطقه ویژه پارس جنوبی

توسه و تقویت آموزش‌­های علمی کاربردی در منطقه آزاد پارس جنوبی

سه سال

1396

41

واحد استانی چهارمحال و بختیاری

فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

همکاری مشترک در اجرای طرح­‌های پژوهشی و چاپ نشریات و برگزاری نشست‌­ها

دو سال

1396

42

واحد استانی سیستان و بلوجستان

پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

حمایت مادی و معنوی از نخبگان و برگزاری سمینارها و دوره‌­های مشترک

یک سال

1395

43

واحد استانی سیستان و بلوجستان

بسیج علمی، پژوهشی و فناوری  استان سیستان و بلوچستان

برگزاری دوره کوتاه مدت و اجرای طرح‌ه­ای پژوهشی و برگزاری همایش و سمینار مشترک

دو سال

1395

44

واحد استانی سیستان و بلوجستان

بنیاد نخبگان  استان سیستان و بلوچستان

حمایت مادی و معنوی از نخبگان و راه کار تحقق دانشگاه نسل سوم

یک سال

1395

45

واحد استانی فارس

بنیاد نخبگان استان فارس

شناسایی گروه نخبگان استان جهت تجاری سازی

دو سال

1394

46

واحد استانی فارس

مرکز تحقیقات صنعتی بنیان ایرانیان

تربیت نیروی انسانی، اجرای طرح پژوهشی و سمینار و همایش مشترک

دو سال

1396

46

واحد استانی قزوین

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

همکاری آموزشی و تحقیقاتی فی‌مابین به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر

یک سال

1396

47

واحد استانی قزوین

اداره کل فنی و حرفه ای استان قزوین

همکاری آموزشی و تحقیقاتی فی‌مابین به منظور ارتقای دانش مهارتی

یک سال

1395

48

دانشگاه جامع علمی کاربردی

استانداری قزوین

تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش‌­های مختلف استان طبق نیازسنجی مربوط و ارتقای سطح آموزش­‌های مهارتی

سه سال

1396

49

واحد استانی قزوین

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

همکاری آموزشی و تحقیقاتی فی‌مابین به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر

یک سال

1396

50

واحد استانی قزوین

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین

همکاری آموزشی و تحقیقاتی فی‌مابین به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر

یک سال

1396

51

واحد استانی قزوین

شرکت صنعتی مهرام

همکاری آموزشی و تحقیقاتی فی‌مابین به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر

یک سال

1396

52

واحد استانی کرمان

شرکت صنایع فولاد کرمان

تربیت نیروی انسانی به منظور رفع نیاز متخصص در شهرستان کرمان

دو سال

1396

53

واحد استانی کرمان

شرکت صنایع فولاد سیرجان

تربیت نیروی انسانی به منظور رفع نیاز متخصص در شهرستان سیرجان

دو سال

1396

54

دانشگاه جامع علمی کاربردی

شرکت ماشین سازی اراک

تدوین رشته های جدید، برگزاری سمینار و همایش، تربیت نیروی انسانی ماهر و حمایت از طرح‌­های پژوهشی و پایان نامه‌­ها

سه سال

1396

55

واحد استانی زنجان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

همکاری در برگزاری همایش‌­ها و دوره‌­های کوتاه مدت و ارتباط صنعت با دانشگاه

یک سال

1396

56

دانشگاه جامع علمی کاربردی

انستیتو تکنولوژی دوبلین ایرلند

تبادل هیأت علمی، برگزاری نمایشگاه مشترک و دکتری مشترک

پنج سال

2012

57

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

استانداری  چهارمحال و بختیاری

شناسایی نیازهای بخش‌­های مختلف استان و تربیت نیروی انسانی متخصص

سه سال

1396

58

 

واحد استانی چهارمحال و بختیاری

 

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان

برگزاری نشست‌های علمی مشترک و تبادل اطلاعات و اسناد

دو سال

1394

59

واحد استانی چهارمحال و بختیاری

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد

استفاده از امکانات، کارگاه‌ها و تجربیات نیروی انسانی

سه سال

1394

60

واحد استانی لرستان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

اجرای طرح‌­های تحقیقاتی، تربیت نیروی انسانی و برگزاری دوره کوتاه مدت و سمینار

چهار سال

1396

61

واحد استانی لرستان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اجرای طرح‌­های تحقیقاتی، تربیت نیروی انسانی و برگزاری دوره کوتاه مدت و سمینار

چهار سال

1396

62

واحد استانی لرستان

آموزش و پرورش

اجرای طرح‌­های تحقیقاتی، تربیت نیروی انسانی و برگزاری دوره کوتاه مدت و سمینار

دو سال

1396

63

دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

استانداری اردبیل

اجرای طرح‌­های تحقیقاتی، تربیت نیروی انسانی و برگزاری دوره کوتاه مدت و سمینار

سه سال

1396

64

واحد استانی لرستان

بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان اردبیل

اجرای طرح‌­های تحقیقاتی، تربیت نیروی انسانی و برگزاری دوره کوتاه مدت و سمینار

دو سال

1396

65

واحد استانی لرستان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل

اجرای طرح‌­های تحقیقاتی، تربیت نیروی انسانی و برگزاری دوره کوتاه مدت و سمینار

دو سال

1396

66

واحد استانی لرستان

دفتر تحیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان

اجرای طرح‌­های تحقیقاتی، تدوین و ترجمه کتاب، اطلاع رسانی و برگزاری سمینارها

سه سال

1396

67

واحد استانی یزد

فرماندهی انتظامی استان یزد

تالیف و ترجمه کتاب، حمایت از پایان‌نامه‌های ارشد و برگزاری دوره کوتاه مدت و سمینار

سه سال

1392

68

واحد استانی یزد

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معرفی متقاضیان صدور مجوز فعالیت مشاوره ای و خدمات کارآفرینی

یک سال

1393

69

واحد استانی خراسان شمالی

شرکت گاز استان خراسان شمالی

استفاده از امکانات دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش شرکت

یک سال

1396

70

واحد استانی خراسان شمالی

فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی

انجام پروژه، تدوین و ترجمه و استفاده از امکانات

دو سال

1395

71

واحد استانی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی

تبادل اطلاعات، برگزاری سمینار، کنفرانس و مشاوره تخصصی

سه سال

1395

72

واحد استانی خراسان شمالی

دانشگاه فنی و حرفه ای بجنورد

تبادل مدرس، برگزاری سمینار، کنفرانس و همایش و بهره برداری از امکانات

یک سال

1394

73

واحد استانی خراسان شمالی

شرکت پتروشیمی خراسان

همکاری آموزشی، پژوهشی در اجرای طرح­‌های پژوهشی

دو سال

1395

74

دانشگاه جامع علمی کاربردی

استانداری البرز

شناسایی نیازهای مهارتی استان و تربیت نیروی انسانی

سه سال

1396

75

واحد استانی البرز

سازمان صنعت، معدن و تجارت

تربیت نیروی انسانی ماهر، برگزاری دوره کوتاه مدت

سه سال

1396

76

واحد استانی یزد

مرکز پژوهش­‌های راهبردی شهید ا... دادی

توسعه و ترویج فرهنگ و آموزش‌­های مهارتی

دو سال

1396

77

واحد استانی گلستان

اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان

اجرای طرح‌­های پژوهشی، حمایت از پایا‌ن‌نامه‌ها و برگزاری همایش‌­ها

چهار سال

1393

78

واحد استانی گلستان

شورای اسلامی شهر گرگان

همکاری جهت شناسایی ظرفیت‌های کارآفرینی و سرمایه گذاری و تالیف کتاب

دو سال

1393

 

تعداد بازدید:۱۲۲