کتاب و نشریات کارآفرینی

کتب دانشگاهی منتشر شده در حوزه کسب و کار و کارآفرینی

 

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده/ نویسندگان

ناشر

سال نشر

تصویر جلد

1

مهارت‌ها و قوانین کسب و کار

سیدسعید میرواحدی، محمدتقی طغرایی، سمیه هاشمی، نگار اله وردی زاده

دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری مرکز نشر دانشگاهی

1398

2

مهارت‌های مسئله یابی
و تصمیم‌­گیری

محمدعلی گودرزی، عبدالرضا مجدالدین، ابراهیم مزاری

دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری مرکز نشر دانشگاهی

1398

3

اصول سرپرستی

ناصر صدرا ابرقویی

دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری مرکز نشر دانشگاهی

1398

4

تحلیل هزینه و منفعت

غلامرضا بداغی

دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری مرکز نشر دانشگاهی

1398

 

* متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به سایت مرکز نشر دانشگاهی به نشانی http://iup.ac.ir نسبت به خرید کتاب های مذکور و سایر تازه های نشر اقدام نمایند. 

تعداد بازدید:۱۶۲