قوانین و مقررات

مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل‌­های دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی:

عنوان آیین ­نامه/ دستورالعمل/ شیوه نامه/ بخشنامه

شماره نامه

تاریخ نامه

دریافت فایل

شیوه نامه اجرایی
بازدید از مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی برتر (تور فناوری)

98/26158/م

1398/07/10

< - <

بخشنامه نحوه برپایی
بازارچه کارآفرینی علمی کاربردی

98/21472/م

1398/06/11

<

دستورالعمل برگزاری
کمپ استانی کارآفرینی دانشگاه

98/11568/م

1398/04/02

< - <

دستورالعمل اجرایی
پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استانی دانشگاه

98/8633/م

1398/03/13

< - <

دستورالعمل اجرایی
برگزاری مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه جامع علمی کاربردی

98/28126/م 1398/07/21

<

مجموعه آیین ­نامه ها و کاربرگ های
تحصیلات تکمیلی دانشگاه

-

-

<

           

 

تعداد بازدید:۲۶۶