اخبار اصلی - آرشیو

ضوابط نحوه ارسال گزارش نهایی کلان پروژه‌های خاتمه یافته دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام شد

ضوابط نحوه ارسال گزارش نهایی کلان پروژه‌های خاتمه یافته دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام شد

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام بخشنامه‌ای، ضوابط نحوه ارسال گزارش نهایی کلان پروژه‌های خاتمه یافته دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه را اعلام کرد.

ادامه مطلب