کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد افتتاح شد.

افتتاح کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی در واحد استانی یزد

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۷ کد : ۴۳۱۳۰ اخبار اصلی مارکویی
تعداد بازدید:۶۳
کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد افتتاح شد.

کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، دکتر احمدی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد، دکتر اولیا رئیس دانشگاه استان یزد، دکتر ریاحی مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد و با حضور روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان یزد، کلینیک مشاوره اشتغال و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد افتتاح شد.

دکتر محمد حسین امید بیان کرد: یکی از کارهای  بسیار موثر و خوبی در حال اجرا در دانشگاه جامع علمی کاربردی، افتتاح کلینیک های مشاوره اشتغال و کارآفرینی است که هدف اصلی از ایجاد ترویج کارآفرینی به عنوان یک ابزار موثر در توسعه ملی، ارتقاء جایگاه و منزلت کارآفرینی است.

 رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در خصوص هدف از ارائه مشاوره شغلی و کارآفرینی افزود: توسعه فعالیتهای دانش مدار در واحدهای صنعتی و خدماتی، توسعه دانش، تبدیل ایده به یک فعالیت شغلی پایدار، کمک به حفظ و پایداری فعالیتهای نوپای کارآفرینی در صحنه رقابت اقتصادی است.

کلید واژه ها: نمایشگاه اشتغالچهارمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینیچهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینییزد


( ۱ )

نظر شما :