اخبار

انتشار دو عنوان کتاب مهارت‌های مشترک در حوزه کسب و کار توسط دانشگاه
انتشار کتاب مهارت‌های مشترک در حوزه کسب و کار

انتشار دو عنوان کتاب مهارت‌های مشترک در حوزه کسب و کار توسط دانشگاه

کتب مهارت‌های مشترک "مهارت‌های مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری" و "مهارت‌ها و قوانین کسب و کار" توسط انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی منتشر شد.

ادامه مطلب