مهلت شرکت در مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه تمدید شد

مهلت شرکت در مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه تمدید شد

۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۹ اخبار اصلی
مهلت شرکت در نخستین مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد.
آغاز فعالیت پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی

آغاز فعالیت پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۷ آبان ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۰ اخبار اصلی
به همت دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی، برپایی پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه در سطح واحدهای استانی آغاز شده است.
تقویم برگزاری نخستین کمپ استانی کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

تقویم برگزاری نخستین کمپ استانی کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

۱۳ آبان ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۲ اخبار اصلی
نخستین کمپ کارآفرینی دانشگاه در سطح واحدهای استانی منتخب برگزار می شود.
فراخوان برگزاری نخستین مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

فراخوان برگزاری نخستین مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

۲۸ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۵ اخبار اصلی
نخستین مسابقه ملی طرح کسب و کار دانشگاه در استان قم برگزار می شود.
دستورالعمل برگزاری نخستین کمپ کارآفرینی استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد

دستورالعمل برگزاری نخستین کمپ کارآفرینی استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد

۰۳ تیر ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۹ اخبار اصلی
دستورالعمل برگزاری کمپ کارآفرینی استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پس از جمع بندی نظرات واحدهای استانی و تصویب در کمیته کارآفرینی دانشگاه ابلاغ شد.