اطلاعیه

ایده تاب یک رویداد کارآفرینی، چهار روزه است که به تبدیل ایده های شرکت کنندگان به محصول کمک میکند و آمادگی آنان برای رویارویی با سرمایه گذاران را مهیا می سازد مکان برگزاری ایده تاب مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور میباشد. لذا متقاضیان می توانند از 26 آبان ماه( هفته جهانی کارآفرینی) تا 30 آذر ماه 1395 از طریق مرکز مورد نظر ثبت نام نمایند

اهداف

ترویج فرهنگ نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی - تقویت توان ارائه ایده های خوب و شکستن سد محافظه کاری در خلاقیت - توسعه نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان حامی دانشجویان خلاق و فناور کشور - ایجاد فرصت شکل گیری کسب و کارهای نوپای قابل اجرا با لحاظ کردن بخش داوری تخصصی و اقتصادی - تبدیل ایده به ثروت با توجه به اصل 44 قانون اساسی

.